St. Joseph Catholic Church in San Benito, Texas

St. Joseph Mass Times in San Benito

Sunday 8 AM Spanish, 12 PM

Tuesday 5:30 PM
Thursday 5:30 PM Spanish

1001 W. Hwy 77, San Benito, TX 78586

956-399-2865