Christ the Incarnate Word Catholic Church in Houston, Texas

Incarnate Word Mass Times in Houston

THÁNH LỄ
Thứ Bảy 6 pm
Chúa Nhật: 7 am, 9 am, 11 am, 7 pm

Thánh Lễ hằng ngày 7 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy) 7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)

GIẢI TỘI – Thứ Bảy 5-5:45 pm

8503 S Kirkwood Rd, Houston, TX 77099

(281) 495-8133

Website